Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 07 28 ryba 01

Na półce w gabinecie burmistrza obok srebrnej „Czapli” stanie srebrna „ Ryba”.  Srebrna ryba  to statuetka,  którą prezes Edward  Paszkiewicz  oraz  Tadeusz  Siembida, członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego Koła PZW w Nowogardzie, 28 lipca br. w ratuszu  podarowali burmistrzowi Robertowi Czapli.  Jest to  podziękowanie za dotychczasowe wsparcie jednego z bardziej atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu jakim jest wędkarstwo, za przekazanie dla koła  nieodpłatnie płyt betonowych na posadzkę, krawężników na parking oraz pokrycie przez gminę  kosztów związanych z wyrównaniem  drogi i parkingu przy przystani wędkarskiej w Olchowie.

Anna Narkiewicz