W związku z opublikowaniem w Dzienniku Nowogardzkim (wydanie z dnia 29 lipca 2014 r.) artykułu „Trawę pomalować, kamienie pozabierać…” informuję, że zacytowana wypowiedź jest nieprawdziwa. Prawdą, jest że redaktor Słomski telefonował do mnie z pytaniem na czyje polecenie wykonywane są prace porządkowe przy jeziorze, lecz uzyskał informację, że pracownicy urzędu nie są upoważnieni do udzielania informacji dla prasy. Jak widać, nie bez przyczyny. Niejednokrotnie przytaczane w artykułach prasowych wypowiedzi urzędników są zmieniane lub wręcz zmyślone. Aby zapobiegać sytuacjom, które narażają na nieprzyjemności „rzekomych” autorów wypowiedzi, wszelkie treści przekazywane mediom do informacji publicznej są autoryzowane. Należy także zauważyć, że tryb udzielania informacji, jest redaktorom mediów lokalnych dobrze znany i zaakceptowany (jak widać nie przez wszystkich).

Ponadto, jak sam autor artykułu wspomina, na urzędowej stronie www.nowogard.pl w dniu 28 lipca ukazała się notka o pracach prowadzonych przy jeziorze, opracowana przez upoważniony do tego zespół prasowy gminy Nowogard.

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ