Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

29 lipca br. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. Konkurs odbył się w Urzędzie Miejskim na małej sali obrad o godz. 10.00. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 lipca br. wpłynęła jedna oferta kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie – oferta pani Alicji Starczewskiej.

W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 362/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lipca 2014 roku, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie w osobie pani Alicji Starczewskiej. Wynik konkursu został przedstawiony do zatwierdzenia burmistrzowi Nowogardu.