29 lipca br. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. Konkurs odbył się w Urzędzie Miejskim na małej sali obrad o godz. 10.00. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 lipca br. wpłynęła jedna oferta kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie – oferta pani Alicji Starczewskiej.

W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 362/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lipca 2014 roku, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie w osobie pani Alicji Starczewskiej. Wynik konkursu został przedstawiony do zatwierdzenia burmistrzowi Nowogardu.