2013 02 13 pzw 02W dniu 10 lutego 2013 roku wędkarze zrzeszeni w Kole Miejsko - Gminnym nr 36 w Nowogardzie ocenili działalność w ostatnim roku, wybrali nowe władze i uchwali plan zamierzeń na rok 2013.
W zebraniu uczestniczył burmistrz Nowogardu Robert Czapla i przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PZW w Szczecinie.
Po uczczeniu odeszłych w ubiegłym roku członków wędkarskiej braci Henryka Szczupaka i Kazimierza Rybaka przystąpiono do roboczej części zebrania.
Sprawozdanie z działalności Koła w minionym roku przedstawił Prezes Koła Edward Paszkiewicz.
Na koniec roku 2012 do Koła należało 651 członków (młodzież w wieku 16 - 24 lat - 21 osób, członków uczestników 14 osób).

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła liczący 14 osób zbierał się 11 razy oraz odbył kilka spotkań roboczych. Głównymi tematami spotkań były następujące sprawy:

  • organizacja zawodów i imprez wędkarskich,
  • analiza kosztów związanych z zawodami i analiza wysokości wydatków,
  • ochrona wód i środowiska, ład i porządek na kładkach, pomostach i miejscach cumowania łodzi, dyscyplina na zawodach i imprezach,
  • współpraca z Zarządem Okręgu w Szczecinie, sprawy organizacyjne, szkoleniowe i problemy zarybiania jezior w Nowogardzie, Karsku, Olchowie i Glicku,
  • na bieżąco informowanie członków o przygotowaniach dokumentacji projektu kładek i pomostów na jeziorze w Olchowie, przegląd kładek i pomostów w Nowogardzie, ustalenie planu remontów oraz usuwania kładek nieużytecznych i niebezpiecznych,
  • zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Karsku - ogrodzenia, wiaty w miejscu postoju samochodów, korzystanie ze sprzętu wodnego na jeziorach Koła.

Wędkarze nie tylko łowią - dbają by było co łowić! Dlatego ważnym punktem sprawozdania była ochrona wód i zarybianie.
Zarząd Okręgu w Szczecinie zaaprobował propozycje Koła i przekazał narybek.
Jezioro Nowogardzkie zostało zarybione szczupakiem, karpiem, sumem, linem i ponownie karpiem. Jazioro Karsk wzbogacono szczupakiem, jezioro Kościuszki szczupakiem, sandaczem, węgorzem i karpiem. W tym miejscu należy podkreślić zarybienie okolicznych wód - Regi, Iny, Gowiecy i Uklei.
Informujemy również, że jeziora Kościuszki i Olchowskie PZW Okręg Szczecin przejął w użytkowanie na okres 30 lat i przekazał je pod opiekę dla Koła w Nowogardzie. Starostwo Powiatowe w Goleniowie zatwierdziło plany zagospodarowania tych jezior przez Koło Nowogard - zostanie wybudowane 45 pomostów.

Plany dostępu do jeziora Kościuszki zyskały pełną aprobatę i pomoc burmistrza Roberta Czapli - powstanie tam parking dla 20 pojazdów, Przy plantowaniu terenu, nawiezieniu ziemi urodzajnej na teren rekreacyjny i kruszywa na miejsce postojowe - większość prac wykonano społecznie. Wędkarze otrzymali pomoc od przedsiębiorców Romana Pabisiaka, Patryka Bondy, Mariana Jeża, Andrzeja Januszonka, Władysława Błażewicza i Zdzisława Ajsa. W listopadzie 2012 roku członkowie Koła wykonali ogrodzenie, przygotowali miejsce na rekreację i ognisko. Pracami kierowali prezes Koła i Tadeusz Siembida, a aktywnie pracowali panowie Ładysław Liberadzki, Jan Leśniewski, Władysław Jasek, Włodzimierz Wiatr, Bogusław Rekowski, Jan Stępień, Zygmunt Lisowski, Janusz Zamara, Józef Jóźwiak, Bogdan Kondratowicz, Danuta Rekowska. Mając tak liczne grono pragnących coś pożytecznego zrobić można być pewnym, że nastąpi właściwe zagospodarowanie nowych terenów oddanych wędkarzom.
Podkreślono zaangażowanie licznej grupy członków Koła w przygotowanie stanowisk łowieckich, organizację imprez i zawodów, pracę szkoleniową z młodzieżą. Docenił to Zarząd Okręgu w Szczecinie oraz Zarząd Główny w Warszawie odznaczając Koło Złotym Medalem za Zasługi dla PZW oraz panów Jana Stępnia złotą odznaką, a Zygmunta Lisowskiego medalem za zasługi dla Okręgu PZW w Szczecinie.
Wręczono także podziękowania Zarządu Okręgu dla burmistrza Roberta Czapli za współpracę z Zarządem Koła i udzielanie wsparcia inicjatywom PZW oraz dla pana Tadeusza Siembidy za fachową, a bezinteresowną pomoc inżynierską przy poczynaniach wędkarzy.
Oby sukces jaki odniósł Zygmunt Lisowski - wygrał wojewódzkie zawody na rozpoczęcie sezonu - przełożył się na sukcesy w całym roku 2013!
Wybory nowych władz Koła w świetle dotychczasowych dokonań były formalnością. Zebrani członkowie Koła oddali władzę dotychczasowym, sprawdzonym społecznikom.

Tekst i foto Lesław M. Marek

2013.02.13 PZW