PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2013.02.20 Swietlica Wierzchy
W dniu 18 lutego br., podpisano w ratuszu umowę zamiany nieruchomości, w wyniku której sołectwo Wierzchy otrzyma w użytkowanie działkę wraz z budynkiem byłego sklepu z przeznaczeniem na urządzenie małej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa. W zamian dotychczasowy właściciel - Tomasz Górnik - otrzyma działkę rolną położoną w miejscowości Maszkowo. Stosowny akt notarialny podpisany będzie w najbliższych dniach.
Przy podpisywaniu umowy obecna była pani sołtys Karolina Iwanów.

tekst i foto Lesław M. Marek