Rata za alkohol do 30 września 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.  III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

Przekroczenie ustawowego terminu spowoduje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w wys. 30 % rocznej opłaty.

2017/05/19_mini_mundial_2017
Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze, rywalizacja fair-play i dwie zwycięskie drużyny. Mini Mundial w Nowogardzie zdominowała Ukraina (SP nr 1) w grupie młodszej oraz Słowacja (SP nr 3) w grupie starszej.

Gratulujemy wszystkim drużynom.szkołom naszej gminy, a za nowogardzkich finalistów trzymamy kciuki podczas finału finałów w Szczecinie.

zdj. Piotr Suchy