PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/10/09_Rewitalizacja_Szarych_Szeregow
W minionych latach, przeprowadzone zostały przez Gminę prace rewitalizacyjne na terenie zielonym, na skwerach przy murze obronnym.

Teren ten, w dawnych latach, był terenem zalewowym jeziora. Pierwotnie tafla jeziora sięgała aż do ścieżki przy murze. To sprawiło, że teren ten jest bardzo podmokły i słabo wsiąka w niego woda, szczególnie po opadach deszczu. Teren ten został nawieziony ziemią, znacznie podniesiony i na nowo obsiany trawą.

Podobny zabieg przeprowadzony zostanie na placu Szarych Szeregów w miejscu, gdzie stawiana jest scena. Teren w tym miejscu znacznie opada, tworząc miejsce podatne na gromadzenie się dużej ilości wody w czasie opadów.

Planowane jest nawiezienie ziemi, co w znaczny sposób podniesie poziom terenu, likwidując problem nagromadzania się w tym miejscu wody. Dodatkowo ponownie zostanie zasiana trawa, Jest to kolejny etap prac rewitalizacyjnych zieleni wokół nowogardzkiego jeziora. Efekty dotychczasowych prac możemy zobaczyć przy ul. Zielonej, Waryńskiego, wzdłuż murów w pobliżu biblioteki. Po placu Szarych Szeregów prace będą kontynuowane wzdłuż ul. Promenada za plażą. (ps)