PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

SZKODY W UPRAWACHBurmistrz Robert Czapla informuje, że rolnicy, którzy w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych w tym deszczy, nawałnic lub gradu, które wystąpiły w miesiącu lipcu, odnotowali straty w uprawach, mogą ubiegać się o pomoc.

Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęło 87 wniosków, które zostały przekazane komisji, powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu oszacowania powstałych strat. Kolejne środki pomocowe, według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, mają być uruchamiane w miarę potrzeb.

Dlatego rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, mogą to uczynić nadal w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, przy placu Wolności 1, w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (piętro 2).

Wszelkich informacji udziela Ewa Jakubcewicz tel. 91 39 26 226, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. (ps)