PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej
sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej

 

 

 

 

pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja
pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja

 

 

 

pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego
pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie
naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej
porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej