PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/07_Strefa
więcej zdjęć... Na terenie strefy ekonomicznej realizowana jest aktualnie kolejna inwestycja. Całkowita jej wartość szacowana jest na około 2,7 mln zł. Prowadzone prace polegają na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej. Burmistrz Robert Czapla pozyskał na ten cel dofinansowanie, w ramach Kontraktu Samorządowego, w wysokości blisko dwóch milionów złotych. Koniec inwestycji jest planowany na koniec stycznia 2018r.

Głównym celem prowadzonej inwestycji jest kompleksowe uzbrojenie strefy ekonomicznej, dzięki czemu jej atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów wzrasta. Ponadto, dzięki wykonywanym obecnie pracom, mieszkańcy Wojcieszyna zostaną w niedługim czasie podłączeni do sieci wodociągowej oraz otrzymają możliwość przyłączenia się do kanalizacji.

Powyższa inwestycja jest najważniejszą i największą w gminie w 2017 roku. Utworzenie Parku Przemysłowego w Nowogardzie, powstanie zakładów pracy będą dla mieszkańców gminy i okolic szansą na znalezienie lepszej pracy. Konkurencyjność na lokalnym rynku wzrośnie, a dzięki temu jest szansa, że pracodawcy w walce o pracownika, będą oferować coraz to lepsze warunki pod względem wynagrodzeń, jak i warunków socjalnych.

Inwestorzy już niedługo będą mieli przygotowaną pełną infrastrukturę, która już teraz zachęca firmy do lokowania inwestycji w naszej gminie. Obecnie trwają negocjacje z kolejnymi inwestorami, którzy są zainteresowani zakupem działek i rozpoczęciem działalności na terenach inwestycyjnych Gminy Nowogard - podkreślał podczas ostatniej wizyty na placu budowy burmistrz Robert Czapla. - Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby nasza strefa przyciągnęła inwestorów. Do tej pory uzyskałem dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1.343.015,00 zł (1 miejsce na liście rankingowej) na wybudowanie drogi dojazdowej do nowogardzkiej podstrefy. Kolejnym etapem było uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjno-sanitarną, czego w tym momencie jesteśmy świadkami. Mimo braku przychylności radnych promujemy strefę ekonomiczną. Stworzyliśmy dedykowaną stronę internetową, która jest poświęcona tylko i wyłącznie ofercie inwestycyjnej naszej gminy. Przygotowaliśmy film promocyjny, którego celem jest ukazanie Gminy Nowogard, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Opracowaliśmy również Przewodniki dla Inwestorów w formie papierowej i elektronicznej, które są wysyłane do ambasad, przedstawiane na targach inwestorskich i każdorazowo wręczane przedsiębiorcom, odwiedzającym Ratusz. Często sam uczestniczę w różnego rodzaju targach czy konferencjach biznesowych. Do dyspozycji inwestorów w Urzędzie jest także osoba odpowiedzialna wyłącznie za strefę i kontakt z inwestorami. Cieszy mnie to, że praca i starania, jakie poczyniłem łącznie ze swoimi pracownikami, zaczynają wreszcie owocować. (EO)