PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

0,5 mln zł - tyle Gmina Nowogard zabezpieczyła w budżecie na rok 2018 jako swój wkład w budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kulicach.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej przez burmistrza Roberta Czaplę, w środę, 10 stycznia br., w nowogardzkim ratuszu, w obecności kamer i zgromadzonych dziennikarzy, podpisał on umowę na sfinansowanie tejże inwestycji. W konferencji wzięli również udział: sołtys Kulic Krzysztof Kania, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, skarbnik Marcin Marchewka i Adam Czernikiewicz - kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Podpisana umowa, zabezpiecza w pełni finansowy udział Gminy, a więc w sporządzenie dokumentacji oraz w budowie chodnika.

- Gmina po swojej stronie zrobiła wszystko. - powiedział podczas konferencji Burmistrz Nowogardu - Zabezpieczyliśmy nasz wkład w całość. W jakiej formule zostanie ona zrealizowana, to zależy od woli właściciela drogi, czyli Powiatu Goleniowskiego. My deklarujemy pieniądze.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kulice, to przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zwrócił uwagę sołtys Kulic Krzysztof Kania. Mieszkańcy na tę inwestycję czekali kilkanaście lat.

Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogard, a Powiatem Goleniowskim, który jest wykonawcą wspomnianej inwestycji.

Mieszkańcy liczą, że do końca roku inwestycja ta zostanie jednak zrealizowana. (ps)