2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko
młodszy referent  w Biurze Rady
wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
miejsce pracy Nowogard (woj. zachodniopomorskie)

Poszukujemy osoby do prowadzenia sprawnej obsługi administracyjno-technicznej Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie projektów porządków obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, stałych i doraźnych komisji
 2. Kompletowanie dokumentów i materiałów na posiedzenia rady i posiedzenia
 3. Wykonywanie zadań wynikających z ustaleń
 4. Prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków zgłaszanych na posiedzeniach rady i posiedzeniach komisji oraz przestrzeganie ich sprawnego załatwiania.
 5. Prowadzenie rejestru uchwał rady oraz przepisów
 6. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Przewodniczącego
 7. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
 8. Przestrzeganie zgodności z prawem projektów uchwał i innych dokumentów.
 9. Wykonywanie prac związanych z wyborami oraz

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • niekaralność

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  lub pod nr tel. 913926204 – pani Ewa Łaszuk. Dokumenty aplikacyjne należy składać zgodnie z procedurą naboru wskazaną  w ogłoszeniu o naborze.