Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/11_Sybiracy_noworoczne
W czwartek, 11 stycznia br., w restauracji „Przystań", hymnem Sybiraków rozpoczęło się noworoczne spotkanie Związku Sybiraków Oddział Nowogard. Na ten wspólny opłatek, przez prezes nowogardzkiego Związków Sybiraków Franciszkę Kobylińską, zostali zaproszeni m. in.: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz Sybiraków i Kresowiaków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, Michał Buniak, wiceprzewodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie.

Była to okazja, aby przy łamaniu opłatkiem i składanych życzeniach wspomnieć o tych, których w tym roku wśród nas zabrakło.

Przy tej wyjątkowej chwili nie mogło zabraknąć również życzeń od zaproszonych gości. W swych życzeniach, burmistrz Nowogardu powiedział m.in.: dziękuję Wam za Wasze świadectwo. Jesteście bohaterami, którzy oddawali swe życie za Polskę i tę Polskę tworzyli. Życzę wszystkim Sybirakom zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia [...].

Niezwykłym wydarzeniem, które towarzyszyło noworocznemu spotkaniu były 90. urodziny Sybiraczki, pani Wandy Kluszczyńskiej, która przyjechała aż spod Katowic, gdzie obecnie mieszka. Nie mogło więc zabraknąć życzeń od burmistrza, który powiedział: życzę ciepła - dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku – dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku – dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Kolejnych 90. lat!, także prezentów.

Po odśpiewaniu życzeń, głos zabrała prezes Franciszka Kobilińska, która podziękowała burmistrzowi za dotychczasową współpracę:

- W imieniu własnym oraz Zarządu i Członków Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie, chciałabym serdeczne podziękować naszemu kochanemu panu burmistrzowi Robertowi Czapli, za jego pomoc i wsparcie. Za to, że kiedy jesteśmy w potrzebie, wspiera nas i stara się nasze problemy rozwiązywać za każdym razem. Takiego burmistrza potrzebujemy i mam nadzieję, że nadal będzie on nas Sybiraków, w następnych latach, wspierał i troszczył się o nas.

- Oczywiście, że tak będzie. Macie to Państwo zapewnione, że jako burmistrz – odpowiedział Robert Czapla - nadal będę Was wspierał i pomagał. Możecie drodzy Państwo na mnie zawsze liczyć. A za tak miłe słowa i za zaproszenie bardzo dziękuję Pani Franciszce. (ps)