2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki nad jeziorem wywoz lisci i galezi
więcej zdjęć... alejki nad jeziorem wywóz liści i gałęzi

 

 

 

ul. Boh Warszawy - sprzątanie chodnika i brzegu jezdni
więcej zdjęć... ul. Boh Warszawy - sprzątanie chodnika i brzegu jezdni
Lestkowo - odkuwanie w celu zaizolowania fundamentów świetlicy
więcej zdjęć... Lestkowo - odkuwanie w celu zaizolowania fundamentów świetlicy
Lestkowo - remont świetlicy
więcej zdjęć... Lestkowo - remont świetlicy
pielegnacja zieleńców na jeziorem
więcej zdjęć... pielegnacja zieleńców na jeziorem
porządki na ścieżce wokól jeziora od strony ul. Wojska Polskeigo
więcej zdjęć... porządki na ścieżce wokól jeziora od strony ul. Wojska Polskeigo
porządkowanie terenu przy fontannie
więcej zdjęć... porządkowanie terenu przy fontannie
promenada porządki na zieleńcach i alejce
więcej zdjęć... promenada - porządki na zieleńcach i alejce
sprzątanie parkingów
więcej zdjęć... sprzątanie parkingów
ul. Kościuszki sprzątanie jezdni i chodnika
więcej zdjęć... ul. Kościuszki sprzątanie jezdni i chodnika