2018/01/31_Swiateczna_aranzacja_konkurs
W środę, 31 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie rozstrzygnięto konkurs pn. „Najładniejsza aranżacja świąteczna 2017”.

Konkurs ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, zimą ubiegłego roku jest kontynuacją propagowania wśród mieszkańców Gminy dbałości i zdobienia świątecznego swoich domów i balkonów. Zgłoszenia do konkursu można było składać do 29 grudnia 2017r., po tym terminie w dniu 04.stycznia br. przeprowadzona została wizja w terenie konfrontująca ze stanem faktycznym, załączone do zgłoszeń fotografie dekoracji domów i balkonów.

Do oceny zgłoszeń konkursowych została powołana komisja, w skład której weszli pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego w składzie: Tadeusz Fiejdasz - Przewodniczący komisji, Paweł Krugły - Członek komisji, Agnieszka Warkalewicz - Sekretarz komisji.

Kryteriami oceny zgłoszonych dekoracji były: ogólne walory dekoracyjne, wrażenia estetyczne i atrakcyjność - (0-10pkt), nawiązanie do tradycji świąteczno - noworocznej (0-5 pkt) oraz oryginalność i indywidualność dekoracji (0-10 pkt).

***

Do konkursu, rozstrzyganego w II kategoriach: budynków jednorodzinnych i balonów w budynkach wielorodzinnych mieszkańcy zgłosili tym razem wyłącznie budynki jednorodzinne.

Z uwagi na brak zgłoszeń w kategorii balkonów w budynkach wielorodzinnych, gdzie nagrodą główną była kwota 1 000 zł, zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę z puli w tej kategorii przyznano jako wyróżnienie dla budynku jednorodzinnego.

***

W konkursie wzięli udział Państwo Ewa i Sebastian Źróbek z Warnkowa, Pan Adam Jeska (ul. Topolowa) Pan Piotr Szczygieł (ul. Słoneczna) oraz Pan Wiesław Pietruszewski (ul. Wiejska).

***

Po odczytaniu protokołu komisji oceniającej burmistrz Robert Czapla, zgodnie z werdyktem wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu, w którym I miejsce i nagrodę w kwocie 3 000 zł zdobyli Państwo Ewa i Sebastian Źróbek (Warnkowo). Wyróżnienie i kwotę 1 000 zł otrzymał Pan Wiesław Pietruszewski (ul. Wiejska).

***

Po wręczeniu nagród zgromadzeni obejrzeli slajdy z fotografiami wszystkich nadesłanych dekoracji domów.

Uczestnicy konkursu podziękowali burmistrzowi za jego organizację – Świąteczne zdobienie swoich domów jest radością zwłaszcza dla dzieci, za rok także weźmiemy udział w tej akcji - padło stwierdzenie od jednego z uczestników konkursu. Burmistrz Robert Czapla zachęca mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w kolejnej „odsłonie” konkursu – Poza atrakcyjnymi nagrodami, świąteczne zdobienie domów i balkonów w budynkach wielorodzinnych, cieszy oczy nas wszystkich. (sb)