PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowogardzie będą odbywali patrol po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS oraz Komisariatu Policji.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc będzie udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że osobami zajmującymi się wsparciem bezdomnych są wszyscy pracownicy socjalni tut. OPS oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana