Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowogardzie będą odbywali patrol po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS oraz Komisariatu Policji.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc będzie udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że osobami zajmującymi się wsparciem bezdomnych są wszyscy pracownicy socjalni tut. OPS oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana