PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowogardzie będą odbywali patrol po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS oraz Komisariatu Policji.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc będzie udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że osobami zajmującymi się wsparciem bezdomnych są wszyscy pracownicy socjalni tut. OPS oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana