PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządkowanie terenu przy alejkach nad jeziorem
więcej zdjęć...

porządkowanie terenu przy alejkach nad jeziorem

 

 

 

remont sali lekcyjnej w Błotnie
więcej zdjęć...

remont sali lekcyjnej w Błotnie

 

 

 

grabienie zieleńców przy ul. 3 Maja
więcej zdjęć...

grabienie zieleńców przy ul. 3 Maja

 

 

 

porządki na parkingu i skarpie przy policji i promenadzie
więcej zdjęć...

porządki na parkingu i skarpie przy policji i promenadzie

 

 

 

porządki na placu przy pomniku
więcej zdjęć...

porządki na placu przy pomniku

 

 

 

porzadki przy ul. Poniatowskiego i Jana Pawła II
więcej zdjęć...

porzadki przy ul. Poniatowskiego i Jana Pawła II

 

 

 

porządki wokół fontanny
więcej zdjęć...

porządki wokół fontanny

 

 

 

porządkowanie terenów zielonych nad jeziorem po wichurach
więcej zdjęć...

porządkowanie terenów zielonych nad jeziorem po wichurach

 

 

 

odkrywanie poboczy przy ścieżce rowerowej do Olchowa
więcej zdjęć... odkrywanie poboczy przy ścieżce rowerowej do Olchowa 

 

 

 

porządki na terenie szpitala
więcej zdjęć... porządki na terenie szpitala

 

 

 

porządki na zieleńcach przy ul. Zielonej
więcej zdjęć...

porządki na zieleńcach przy ul. Zielonej