PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

porządkowanie terenu przy alejkach nad jeziorem

porządkowanie terenu przy alejkach nad jeziorem

 

 

 

remont sali lekcyjnej w Błotnie

remont sali lekcyjnej w Błotnie

 

 

 

grabienie zieleńców przy ul. 3 Maja

grabienie zieleńców przy ul. 3 Maja

 

 

 

porządki na parkingu i skarpie przy policji i promenadzie

porządki na parkingu i skarpie przy policji i promenadzie

 

 

 

porządki na placu przy pomniku

porządki na placu przy pomniku

 

 

 

porzadki przy ul. Poniatowskiego i Jana Pawła II

porzadki przy ul. Poniatowskiego i Jana Pawła II

 

 

 

porządki wokół fontanny

porządki wokół fontanny

 

 

 

porządkowanie terenów zielonych nad jeziorem po wichurach

porządkowanie terenów zielonych nad jeziorem po wichurach

 

 

 

odkrywanie poboczy przy ścieżce rowerowej do Olchowa
odkrywanie poboczy przy ścieżce rowerowej do Olchowa 

 

 

 

porządki na terenie szpitala
porządki na terenie szpitala

 

 

 

porządki na zieleńcach przy ul. Zielonej

porządki na zieleńcach przy ul. Zielonej