2018/02/05_Spotkanie_soltysow_w_Wierzchach
2 lutego br. (piątek), w świetlicy wiejskiej w Wierzchach, burmistrz Robert Czapla wraz z zastępcą burmistrza Krzysztofem Kolibskim oraz pracownikami Urzędu Miejskiego, spotkał się z sołtysami gminy Nowogard, aby omówić sprawy bieżące gminy.

Pierwszy temat spotkania dotyczył sprawy remontu dróg gminnych na terenach sołectw. Zebrani sołtysi jednogłośnie wyrazili potrzebę dalszego kontynuowania przez Gminę dostarczania materiału do naprawy dróg, choć radni wykreślili z budżetu pieniądze na ten cel.

Dotychczas do Burmistrza Nowogardu wpłynęły 22 wnioski od osób prywatnych i sołtysów na dostarczenie łącznie 4.870 ton kruszywa. Podczas zebrania lista ta została zwiększona o kolejne wnioski sołtysów (dodatkowe 2050 ton kruszywa).

Burmistrz Robert Czapla, w obecności wszystkich zebranych, podpisał ogłoszenie na przetarg dotyczący dostarczenia kruszywa do remontu dróg gminnych, który ma trafić m.in. do: Nowogard (ul. Cmentarna, Asnyka, Gen. Bema, Radosława, Zamkowa, Jana Pawła II oraz łącznik pomiędzy ul Reymonta, a Asnyka), Wyszomierz, Długołęka, Kulice, Wojcieszyn, Czermnica, Gardna, Warnkowo, Wołowiec, Trzechel, Żabowo, Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Boguszyce, Łęgno, Wierzchy i Strzelewo. Jednak jak zauważyli sołtysi, to jeszcze nie wszystkie wnioski, bo w ciągu roku będą kolejne.

- Chciałbym podziękować Wam sołtysom, a przez z Was również Waszym Mieszkańcom, za ogrom dotychczasowej pracy przy remoncie dróg gminnych, które znajdują się na terenie Waszych sołectw. Dziękuję za poświęcony czas, wypożyczony sprzęt oraz za własne środki finansowe, które zostały na ten cel przeznaczone. Bez Waszej pracy i zaangażowania to by się nam nie udało – podsumował pierwszą część spotkania burmistrz Robert Czapla.

***

W drugiej części spotkania przedstawiona została zebranym nowa kierownika OPS Dorota Maślana, która zebranych o nowych przedsięwzięciach skierowanych do osób niewydolnych życiowo i wychowawczo oraz o możliwości współpracy ze sołectwami.

Głos zabierali również poszczególni kierownicy (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa; Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska), którzy na bieżąco informowali o działaniach podejmowanych, zgodnie ze składanymi wnioskami do wydziałów.

Zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wyjaśnił sprawy związane z meldunkiem.

Ponadto zwrócono uwagę sołtysom na prawidłowe wypełnianie zleceń i opisywanie faktur, które dostarczane są do Urzędu, bo zdarzają się braki lub błędy, a wówczas faktury nie mogą być przyjęte, na co uwagę zwrócił obecny na spotkaniu skarbnik Marcin Marchewka.

***

Po części oficjalnej, sołtysi już indywidualnie, dopytywali burmistrza Roberta Czaplę oraz obecnych na spotkaniu urzędników o różne sprawy, które dotyczyły ich sołectw. (ps)