Dotacje na 2018 rok dla organizacji pozarządowych przyznane – II etap

W 2018 roku Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił 8 Otwartych Konkursów Ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych wynosiła 613 200 zł.
W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 32 oferty. W pierwszym etapie w ramach czterech otwartych konkursów 20 ofert otrzymało dotacje na łączną kwotę 496 000 zł.
W drugim etapie w ramach kolejnych czterech otwartych konkursów Komisja konkursowa w składzie :
1. Jarosław Soborski - przewodniczący
2. Szymon Pilipczuk – zastępca przewodniczącego
3. Urszula Berezowska – sekretarz
4. Marta Wilczańska – członek
5. Mieczysław Cedro – członek
6. Tadeusz Hołubowski – członek
7. Cezary Komisarz – członek

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia br oceniła 9 ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządziła sprawozdanie z podaniem propozycji kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych, które przedstawiła burmistrzowi. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przychylił się do propozycji Komisji konkursowej i zaakceptował kwoty dotacji bez zmian.
Poniżej prezentujemy organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na 2018 rok oraz kwoty im przyznane :
1. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 1 320 zł
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej 16 500 zł
3. Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych ,,Serduszko’’ 10 000 zł
4. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 8 000 zł
5. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie 13 500 zł
6. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Goleniowie 2 000 zł
7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 9 000 zł
8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 14 000 zł
9. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi ,,Lila-Róż’’ w Nowogardzie 12 000 zł

Wydział Rozwoju Lokalnego
Funduszy Kultury i Sportu