PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/02/06_Przebudowa_Topolowa
Od zatwierdzenia budżetu gminy minęło niewiele ponad miesiąc, a już Burmistrz Robert Czapla rozpoczyna kolejną inwestycję dla mieszkańców.
W dniu 6 lutego br., Burmistrz Nowogardu, podpisał zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniami na przebudowę ul. Topolowej w Nowogardzie. To kolejna inwestycja, po podpisanej w dniu 5 stycznia br., umowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni na osiedlu Radosław, o którą także zabiegali mieszkańcy.

***
Około 400-metrowa droga gruntowa, prowadząca do domów mieszkańców ulicy Topolowej w Nowogardzie, kilka lat temu z ich inicjatywy, po uzyskaniu zgody gminy, została wyłożona płytami. Takie rozwiązanie jedynie w pewnym stopniu ułatwiało dotarcie mieszkańcom do ich posesji. Burmistrz na prośbę mieszkańców zabiegał o przebudowę ulicy Topolowej. Niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy na bieżący rok, przystąpił do realizacji tego zadania.
***
W trakcie podpisania przez Burmistrza zaproszenia do składania ofert opracowania ww. dokumentacji, obecni byli: mieszkająca od wielu lat przy ul. Topolowej pani Małgorzata Woźniak oraz kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Adam Czernikiewicz.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ma obejmować: projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, zaopinowany projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiału uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami). (bs)

Link do ogłoszenia dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Topolowej znajduje się tutaj: http://bip.nowogard.pl/strony/zmiany/9323.dhtml