targowiskoPowoli kończy się popularność targowisk w Polsce. Kiedy powstało to nasze w Nowogardzie, nie było jeszcze hipermarketów i wszelkie „nowości” można było kupił właśnie tu - na Miejskim Targowisku. Tak było w roku 1991. Wtedy wszystko w Nowogardzie dopiero się rodziło. Dziś, po ponad 26 latach, wiele się zmieniło w mieście, jak i na samym targowisku.

Dziś zjawisko „zamierania” tych miejsc handlowych, można obserwować w wielu miejscach. Niektóre gminy podejmują się nawet modernizacji targowisk, jednak nie zawsze przynosi to zamierzony efekt, o czym przekonały się boleśnie m.in. władze w Kamieniu Pomorskim.

W kwietniu 2017 r., odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie z samorządowcami, które dotyczyło programu „Mój Rynek” , finansującym działania w zakresie budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia targowisk stałych.

W spotkaniu tym wziął udział Jarosław Soborski, kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu.

Szansę na poprawę standardu targowisk dostały związki międzygminne lub same gminy, liczące do 50 tys. mieszkańców. Program "Mój rynek" został stworzony przede wszystkim z myślą o rolnikach i ogrodnikach, którzy dzięki temu będą mieli miejsca na sprzedaż swoich towarów. W trakcie spotkania była możliwość konsultacji z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przedstawiono koncepcję przebudowy miejskiego targowiska w Nowogardzie.

Niestety, podczas analizy nie udało się uzyskać zapewnienia podstawowego warunku dopuszczającego taki projekt do dofinansowania – minimum 30% powierzchni przebudowanego targowiska muszą zajmować sprzedawcy produktów rolnych – niespełnienie tego warunku, wyklucza z dofinansowania, a nawet jeśli udałoby się tą przestrzeń wygospodarować, utrzymanie takiego procentu zabudowy leży w gestii Gminy przez 5 lat.

Jeśli po kontroli pracowników Urzędu Marszałkowskiego wyszłoby, że jednak nie ma takiego procentu (wystarczy, że zrezygnuje z targowiska choćby jeden ze sprzedawców) – gmina Nowogard musiałaby zwracać dotację (63,63% dofinansowania) wraz z odsetkami.

Miejskie targowisko w Nowogardzie to zdecydowanie nie ten typ targowiska, który miałby szansę na dofinansowanie – po pierwsze jest za mały, a po drugie - jego profil to raczej artykuły spożywcze, tekstylia, odzież itp.

Dlatego realizacja tego przedsięwzięcia przy wsparciu środków unijnych nie ma szans na powodzenie. Jedyna szansa w tym, że zwiększy się liczba osób handlujących przede wszystkim płodami rolnymi. Wówczas będziemy mogli, jako Gmina, skorzystać z dofinansowania unijnego na modernizację naszego targowiska.

***

Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie podejmował próby zachęcenia rolników, aby sprzedawali swoje płody rolne na Targowisku Miejskim. Pomimo zaangażowania w tej kwestii również samych sołtysów, chętnych nie ma. Zarząd Budynków Komunalnych, który odpowiedzialny jest w imieniu Gminy, za prowadzenie targowiska, również zachęcał do korzystania z miejskiego targowiska potencjalnych handlarzy. Odzew jaki był, możemy naocznie zaobserwować na targowisku - ubywa ich raczej.

***

Roczne utrzymanie targowiska kosztuje Gminę dodatkowo ponad 30 tys zł.

Całkowity koszt utrzymania targowiska to rocznie blisko 113.699 zł, w tym koszt:

 • dozorowanie targowiska (dwóch stróżów), pracownik zarządzający targowiskiem – w tym koszty pracodawcy - 84.068 zł

 • podatek od nieruchomości – 2.592 zł

 • śmieci – 320 zł (kwota rozłożona na ilość dzierżawców)

 • energia – 10.633 zł

 • doraźna obsługa targowiska, naprawy, itp. – 5.598 zł

 • koszty zakładowe – 10.539 zł

Dochód z targowiska to około 80 tys zł.

***

Przedstawiamy Państwu stawki, które obowiązują na terenie Targowiska Miejskiego.

Koszty ponoszone przez handlowców to:

 • dzierżawa placu pod kioskiem– 20,16 zł netto za 1m²

 • prąd – 5zł netto za punkt świetlny+opłata za zużyta energię według odczytu

 • punkt poboru wody – 2 zł netto

 • śmieci – kwota ogólna dzielona na ilość handlujących (ok.20 zł netto)

 • opłata targowa

Opłata targowa (zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XLV/297/17)

Stawka dzienna:

Przy sprzedaży z kontenera, straganu na stałe ustawionego na targowisku:

 1. o powierzchni do 4 m² - 1,00zł

 2. o powierzchni powyżej 4 m² do 6 m² - 2,00zł

 3. o powierzchni powyżej 6 m² do 10m²- 3,00zł

 4. o powierzchni powyżej 10 m² - 3,50zł

Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub dostawczego na terenie targowiska:

a) do 3,5 tony ładowności – 20 zł

b) powyżej 3,5 tony ładowności – 30 zł.

***

Rolników, ogrodników, producentów i handlowców, którzy chcieliby prowadzić sprzedaż na nowogardzkim targowisku, w imieniu kierownika ZBK Karola Brzeczka zapraszamy:

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje,

że dysponuje wolnym terenem pod punkty handlowe

na terenie targowiska miejskiego w Nowogardzie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie ZBK,

przy ul. 700 Lecia 14 lub telefonicznie pod nr telefonu 91 39 262 65. (ps)