PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

„Kącik Zabaw” dla dzieci w OPS

W związku z realizacją działań polegających na wspieraniu rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie przy wparciu Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli powstał przyjazny i bezpieczny „Kącik Zabaw” dla dzieci, który jest przeznaczony dla maluszków towarzyszących ich matkom podczas załatwiania spraw urzędowych w tut. OPS.
Meble oraz zabawki w które został wyposażony pokoik, spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa i są odpowiednie dla dzieci od 3 roku życia.Ponadto z myślą o mieszkańcach naszej gminy i w trosce o zapewnienie im warunków podczas załatwiania wszelkich spraw prowadzonych przez tut. OPS zakończono remont korytarza i wyposażono go w miejsca ułatwiające wypełnianie dokumentacji oraz w tablice informacyjne.
Całość inwestycji wyniosła 63 tys. zł.
Zachęcamy wszystkie maluszki do korzystania z przyjaznego kącika zabaw.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie