IMG 0701W środę, 7 lutego br., na wniosek burmistrza Roberta Czapli, zwołana została ponownie sesja Rady Miejskiej. Radni w większości poparli wnioski burmistrza odnośnie zmian w budżecie, jednak ponownie doszło do dziwnej „rozgrywki” ze strony radnych z tzw. opozycji.

Burmistrz podczas sesji zawnioskował, aby radni wprowadzili do wcześniejszego porządku sesji m.in. projekt uchwały intencyjnej, pozwalający Gminie na zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby świetlicy w Osowie. Dyskusji na ten temat było bardzo dużo, jednak radni stwierdzili, że muszą jeszcze to omówić ponownie i po raz trzeci odrzucili wniosek burmistrza, a w sumie cztery razy. Ponieważ po przegłosowaniu zmian w budżecie gminy, skarbnik zaproponował radnym, aby jeszcze raz zagłosowali nad wprowadzeniem proponowanych projektów do porządku sesji i radni ponownie zagłosowali przeciwko.

Przypomnijmy, że podobnie było podczas przedwakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie (21 czerwca br.), radni wtenczas wykreślili z projektu uchwały, którą przygotował burmistrz Robert Czapla, propozycję zabezpieczenia w budżecie kwoty 182 tys zł na kupno budynku, mającego być zaadaptowanym na świetlicę wiejską w Osowie.

Prawda jest też taka, że Burmistrz już na etapie projektu budżetu na rok 2017, zabezpieczył środki w wysokości 30 tys. zł na stworzenie dokumentacji na budowę świetlicy w Osowie, jednak radni uchwalając budżet nie zgodzili się na tę inwestycję.

I co najważniejsze, w budżecie są zabezpieczone pieniądze na zakup wspomnianego budynku, Umowa intencyjna umożliwiłaby burmistrzowi Robertowi Czapli na podjęcie dalszych działań, zmierzających do powstania świetlicy w Osowie. Widać mieszkańcy Osowa będą musieli jeszcze poczekać.

***

W ten sam sposób radni z PiR/PiS, PSL, WN i z klubu niezależnych postąpili z projektami uchwał budżetowych, które wymagały zaledwie korekty w formie zapisu, aby mogły wystartować.

W zaledwie 6 tygodni nowego roku, a burmistrz uruchomił 10 inwestycji i rozpoczyna kolejne. Mogły również wystartować kolejne, wymagały jednak małej korekty w nazewnictwie. Niestety radni to swą decyzją zablokowali. Dotyczy to m.in. następujących inwestycji: budowa chodnika przy ul. Ogrodowej (chodziło tylko o wykreślenie numerów działek), wykonanie przejścia pieszego przy „Czereśniowym Sadzie” (wystarczyło wykreślić oznakowanie poziome ścieżki rowerowej na ul. Bohaterów Warszawy, bo to zadanie już zostało wykonane) oraz wykonanie placu zabaw w Bieńczycach (była potrzeba, aby wykreślić miejscowość Bieniczki z realizacji do czasu, aż Gmina będzie posiadała w tej miejscowości grunt gminny pod inwestycję). Radni, choć nic się w kwotach i źródłach nie zmieniało, wstrzymali realizację ww. inwestycji, które były wnioskami samych mieszkańców.

***

***

Kolejne projekty uchwał dotyczyły zmian w budżecie gminy na rok 2018 – uchwała ta zabezpiecza zobowiązania finansowe gminy na zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się jeszcze w roku 2017. Wśród nich są:

- projekt budowy parkingów przy ul. 5 Marca - 16.974 zł

- wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Olchowie - 27.694 zł

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie – 6.000 zł

- budowa placu zabaw w Konarzewie – 48.958 zł

- budowa placu zabaw w Wierzbięcinie – 3.690 zł

- budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie przy Szkole Podstawowej – 23.684 zł.

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.

***

W imieniu proboszcza parafii w Żabowie, ks. Krzysztofa Kopali i sołtys Boguszyc Krystyny Maciejewskiej, burmistrz Robert Czapla zwrócił się do radnych o dofinansowanie w wysokości 20.000 zł na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Boguszycach. Koszt planowanych prac konserwatorskich to kwota łączna 40.000 zł. Mieszkańcy sami zebrali na ten cel 20.000 zł, tak więc dotacja z gminy pozwoli im na przeprowadzenie ww. prac.

Radni jednogłośnie poparli wniosek burmistrza.

***

Burmistrz Nowogardu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych na terenie naszej gminy, że w budżecie gminy na rok 2018 została zabezpieczona kwota w wysokości 90 tys. zł na remonty i konserwacje zabytków. Wnioski można składać w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, u pani Urszuli Berezowskiej (Plac Wolności 5, tel. 91 39 26 233).

***

Pozostałe uchwały w sprawie trybu i rozliczania dotacji przez przedszkola i placówki przedszkolne publiczne i niepubliczne, zostały przyjęte jednogłośnie.

***

Pomimo tego, że sesja trwała zaledwie 1,5 godziny, to radni z opozycji nie powstrzymali się od próby wywierania nacisków na burmistrza. Przykładem tego był wniosek radnego D. Kielana, który wynik głosowania w sprawie Osowa i pozostałych niewprowadzonych pod obrady projektów uchwał, uzależnił od zgody burmistrza na wprowadzenie do porządku obrad punktu: wnioski, zapytania i interpelacje. Zastępca burmistrza poinformował radnych, że w związku z tym, że sesja normalnie planowana jest na za dwa tygodnie, więc byłby teraz problem z udzielaniem odpowiedzi, ponieważ kierownicy oraz pracownicy poszczególnych wydziałów merytorycznych są w większości nieobecni.

Burmistrz Robert Czapla zaproponował, że po sesji jest w pełni do dyspozycji radnych i zaprasza ich do siebie, gdzie bezpośrednio udzieli informacji lub odpowiedzi na zapytania. Z informacji pozyskanych z sekretariatu, nikt się do burmistrza z radnych nie zgłosił. To pokazuje, jakie są prawdziwe intencje radnych. Wygląda na to, że te „ważne” sprawy, ważne są tylko podczas sesji, a później już nie. (ps)