PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W  poniedziałek (12 lutego br.)
w sprawach skarg i wniosków
mieszkańców będą przyjmowali:

zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
oraz sekretarz Agnieszka Biegańska Sawicka