2018/02/12_Remont_w_SP_w_Strzelewie
W czwartek, 8 lutego br., burmistrz Robert Czapla, podpisał przetarg na wykonanie remontu dachu na najstarszym budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Uczynił to w obecności skarbnika Marcina Marchewki, radnego Rady Powiatu w Goleniowie Kazimierza Lembasa (dyrektor nowogardzkiego szpitala), radnych RM: Jolanty Bednarek (sołtys Strzelewa) i Marcina Wolnego, pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów UM oraz całej społeczności szkolnej z dyrektor szkoły Agnieszką Forgiel na czele.

Decyzja burmistrza została przyjęta brawami ze strony dzieci, rodziców i nauczycieli. Burmistrz przekazał również informację, że w budżecie znajdują się pieniądze na projekt budowy salki gimnastycznej w szkole, co wywołało entuzjazm u wszystkich zgromadzonych.

Zanim burmistrz złożył swój podpis pod dokumentami przetargowymi, głos zabrała dyrektor szkoły, która powiedziała: Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i jesteście dzisiaj z nami na oficjalnym podpisaniu przetargu na wymianę dachu w szkole. Spotkanie to jest doskonałą okazją, aby podziękować Panu Burmistrzowi za to, że cały czas wspiera naszą szkołę i dba o nowogardzką oświatę. Od kilku lat burmistrz prowadzi cykliczne remonty w nowogardzkich i wiejskich szkołach oraz przedszkolach. W naszej oświacie poprawiają się warunki lokalowe, w szkołach jest przyjaźnie i kolorowo, a przede wszystkim bezpiecznie.

***

W marcu 2016 r., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą MAJ-Bud, na wykonanie ekspertyzy technicznej i wykonanie projektu przebudowy dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie. Prace projektowe zakończone zostały w czerwcu 2016 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8.609 zł.

W zakres prac koniecznych do wykonania wchodzą: wymiana istniejącego pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną wraz wymianą łat i kontrłat, wykonanie nowej membrany dachowej oraz wyprostowanie istniejącej konstrukcji. Ponadto projekt zakłada częściowe przemurowanie przewodów wentylacyjno-spalinowych z cegły pełnej. Dociepleniu i zabezpieczeniu ulegnie również strop nad parterem. W przestrzeniach istniejącego stropu, w miejsce starej polepy, zostanie wykonane ocieplenie z wełny mineralnej rozprężnej. Cała konstrukcja więźby zostanie oczyszczona, zaimpregnowana, a zniszczone przez korozję elementy konstrukcji wymienione.

W celu wentylowania wszystkich pomieszczeń parteru, zaprojektowano również nowe przewody wentylacyjne. (ps)