PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

5Pomimo tego, że radni wykreślili z budżetu gminy 300 tys zł na zakup frezu asfaltowego i kruszywa, zapotrzebowanie na ten materiał jest nadal bardzo duże. Dowodem na to są wnioski, które wpłynęły do Burmistrza Nowogardu.

Dotychczas wpłynęły 22 wnioski od osób prywatnych i sołtysów na dostarczenie łącznie 4.870 ton kruszywa. Podczas zaś ostatniego zebrania sołtysów w Wierzchach (2 lutego br. ), lista ta została zwiększona o kolejne wnioski sołtysów (dodatkowe 2050 ton kruszywa).

Burmistrz Robert Czapla, w obecności wszystkich zebranych, podpisał wówczas ogłoszenie na przetarg dotyczący dostarczenia kruszywa do remontu dróg gminnych, który ma trafić m.in. do: Nowogard (ul. Cmentarna, Asnyka, Gen. Bema, Radosława, Zamkowa, Jana Pawła II oraz łącznik pomiędzy ul Reymonta, a Asnyka), Wyszomierz, Długołęka, Kulice, Wojcieszyn, Czermnica, Gardna, Warnkowo, Wołowiec, Trzechel, Żabowo, Orzesze, Ostrzyca, Osowo, Boguszyce, Łęgno, Wierzchy i Strzelewo. Jednak jak zauważyli sołtysi, to jeszcze nie wszystkie wnioski, bo w ciągu roku będą kolejne.

21 lutego br., nastąpiło otwarcie ofert aż 3 dostawców. Najkorzystniejszą ofertę, na dostawę 1.000 ton frezu asfaltowego oraz 1.000 ton kruszywa naturalnego o frakcji 0 - 31,5 mm, złożyła firma „AKT” Kazimierz Tomala.

Kruszywo dostarczane ma być naturalne, o dobrych parametrach zagęszczenia, nadające się do modernizacji dróg. Ponadto dostarczany materiał ma być wolny od: elementów szkodliwych dla środowiska (tj. azbestu, popiołu itd.), tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg (tj. metalu, drutu itp.).

13 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na dostarczenie kruszywa oraz frezu.

***

Burmistrz Robert Czapla nadal zachęca mieszkańców do składania wniosków na dostarczenie frezu oraz kruszywa do naprawy dróg gminnych, dróg i ścieżek prowadzących do pól, domostw, a także do terenów użyteczności publicznej. W miarę potrzeb będą ogłaszane kolejne przetargi na dostarczenie frezu i kruszywa na teren wiejski, jak i miejski. (ps)