PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/03/13_Sołtysi_w_Świerczewie
W piątkowe popołudnie (9 marca br.), w świetlicy wiejskiej w Świerczewie, odbyło się comiesięczne spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami gminy Nowogard. Na początku sprawę czadu i zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z pieców CO i kominów w domach jednorodzinnych, omówił Stanisław Pietrzycki. Następnie głos zabrał dh Artur Konior, który wyjaśnił procedury i działania straży pożarnej podczas pożaru w kominie. Wskazał również na częste błędy, jakie są popełniane przez większość mieszkańców, jeeli chodzi o kominy i piece.

Na zakończenie Stanisław Pietrzycki zapoznał sołtysów z nowymi przepisami odnośnie czyszczenia i utrzymania rowów melioracyjnych. 

Na zakończenie części oficjalnej, burmistrz w obecności sołtysów, podpisał przetarg na wykonanie dokumentacji placów zabaw w Grabinie, Bieńczycach i w Wojcieszynie, na siłownię w Karsku oraz na remont podłogi w świetlicy w Lestkowie.

Piątkowe spotkanie sołtysów to również możliwość złożenia przez Burmistrza Nowogardu życzeń tym, którzy sprawują funkcję sołtysa w swych sołectwach. Okazją do tego był Dzień Sołtysa, który w tym roku przypadał 11 marca (niedziela). Obecni na zebraniu sołtysi, oprócz życzeń, otrzymali drobne upominki. Szczególne podziękowania kierujemy do sołtys Świerczewa Urszuli Armaty, za przygotowanie spotkania. (ps)