Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/03/13_Sołtysi_w_Świerczewie
W piątkowe popołudnie (9 marca br.), w świetlicy wiejskiej w Świerczewie, odbyło się comiesięczne spotkanie burmistrza Roberta Czapli z sołtysami gminy Nowogard. Na początku sprawę czadu i zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z pieców CO i kominów w domach jednorodzinnych, omówił Stanisław Pietrzycki. Następnie głos zabrał dh Artur Konior, który wyjaśnił procedury i działania straży pożarnej podczas pożaru w kominie. Wskazał również na częste błędy, jakie są popełniane przez większość mieszkańców, jeeli chodzi o kominy i piece.

Na zakończenie Stanisław Pietrzycki zapoznał sołtysów z nowymi przepisami odnośnie czyszczenia i utrzymania rowów melioracyjnych. 

Na zakończenie części oficjalnej, burmistrz w obecności sołtysów, podpisał przetarg na wykonanie dokumentacji placów zabaw w Grabinie, Bieńczycach i w Wojcieszynie, na siłownię w Karsku oraz na remont podłogi w świetlicy w Lestkowie.

Piątkowe spotkanie sołtysów to również możliwość złożenia przez Burmistrza Nowogardu życzeń tym, którzy sprawują funkcję sołtysa w swych sołectwach. Okazją do tego był Dzień Sołtysa, który w tym roku przypadał 11 marca (niedziela). Obecni na zebraniu sołtysi, oprócz życzeń, otrzymali drobne upominki. Szczególne podziękowania kierujemy do sołtys Świerczewa Urszuli Armaty, za przygotowanie spotkania. (ps)