PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 15 lutego - sprzątanie
ul. 15 lutego - sprzątanie

 

 

 

 

okolice ul. Wiejskiej - sprzątanie
okolice ul. Wiejskiej - sprzątanie

 

 

 

pl. Szarych Szeregów porządki na zieleńcach
pl. Szarych Szeregów porządki na zieleńcach

 

 

 

pl. Szarych Szeregów udrożnianie kanalizacji deszczowej
pl. Szarych Szeregów udrożnianie kanalizacji deszczowej

 

 

 

sprzątanie ulic i chodników w mieście. ul.: Mickiewicza, Cmentarna
sprzątanie ulic i chodników w mieście. ul.: Mickiewicza, Cmentarna

 

 

 

Szczytniki - remont elewacji świetlicy wiejskiej. Wymiana słupka przystanku autobusowego
Szczytniki - remont elewacji świetlicy wiejskiej. Wymiana słupka przystanku autobusowego

 

 

 

ul. Wyszyńskiego, pl. Szarych Szeregów - sprzątanie ulic
ul. Wyszyńskiego, pl. Szarych Szeregów - sprzątanie ulic

 

 

 

ul. Zielona - zamiatanie ulicy i chodnika
ul. Zielona - zamiatanie ulicy i chodnika