IMG 20160421 105350Został wybrany wykonawca oświetlenia przy garażach na ul. 15 Lutego i jest nim firma PUH Jastar za kwotę 46.269 zł. We środę, 16 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z Wykonawcą.

O postawienie oświetlenie przy garażach na ul. 15 Lutego podejmował starania, już od dawna radny Dawid Jurczyk, wspierany przez burmistrza. W końcu się udało i burmistrz Robert Czapla mógł podpisać umowę na wykonanie ww. inwestycji.

Przedmiotem podpisane umowy jest budowa oświetlenia terenu zabudowanego garażami przy ul. 15-go Lutego w Nowogardzie, polegająca na przyłączeniu budowanego oświetlenia do istniejącej instalacji oświetleniowej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 15-go Lutego. Ponadto ma być postawione dodatkowe 7 słupów aluminiowych na fundamencie betonowym o wysokości 8m, na których zamontowane zostaną oprawy typu, sterowane i pozycjonowane zdalnie za pomocą systemu Streetlight Vision. (ps)