PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/05/15_Warynskiego_silownia
We wtorek, 15 maja br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z Renatą Stasiak, z nową Prezes Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. Była to odpowiedź na zaproszenie burmistrza odnośnie spotkania, które zostało złożone 19 kwietnia br., po wyborze nowego Zarządu oraz nowej pani Prezes.

W czasie spotkania Prezes PZERiI poinformowała włodarza gminy o planach, a także pomysłach na ożywienie Związku na terenie naszej gminy. Ze strony burmistrza padła zaś deklaracja pomocy, w tym również tej finansowej dla Związku we wszystkich podejmowanych w przyszłości przez nich aktywizacjach.

Po tym spotkaniu, burmistrz Robert Czapla, prezes Renata Stasiak i radna Anna Wiąz,  udali się na teren siłowni zewnętrznej przy ul. L. Waryńskiego. Na wniosek mieszkańców, którzy korzystają z siłowni, został bowiem dokupiony i zainstalowany dodatkowy zestaw urządzeń do ćwiczeń na otwartej przestrzeni. Za kwotę 17.524 zł dokupiono sprzęt, w tym m.in.: pajacyk, prostownik pleców, ławka z rowerkiem, jeździec i narciarz.

- Siłownia ta jest ogromną atrakcją i chętnie z niej korzystają mieszkańcy w różnym wieku. Cieszy mnie ten fakt i z wielką radością spełniłem prośbę osób korzystających z niej, aby dostawić kolejne elementy. W sumie dostawiliśmy trzy podwójne, czyli w sumie 6 nowych części, z których będzie mógł skorzystać każdy. - powiedział burmistrz Robert Czapla. (ps)