PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

b_250_188_16777215_10_images_2018_06_2018_06_07_maraton_szosowy.jpgOrganizatorzy: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz SPECTRUMBIKE Nowogard zapraszają do udziału w II Maratonie Szosowym SPECTRUMBIKE im. Pawła Zugaja, który odbędzie się w dniu 23.06.2018 r. 
Zapisy dostępne na stronie: http://sts-timing.pl/event/ii-supermaraton-rowerowy-spectrumbike-nowogard-im-pawla-zugaja/
Maraton szosowy odbędzie się na trzech dystansach: TOWARZYSKI 38 KM, MINI 70 KM oraz MEGA 110 KM. Wszystkie dystanse na ternie miasta Nowogard przechodzić będą na trasie następujących ulic i placów:pl. Szarych Szeregów ul. Blacharska – ul Wojska Polskiego – pl. Ofiar Katynia  – ul. Kościuszki oraz drogą wojewódzka nr 106. Dokładne trasy podanych dystansów maratonu znajdą Państwo pod linkami:

  • Trasa dystansu TOWARZYSKI 38 KM: https://goo.gl/maps/qCP5arz32o42
  • Trasa dystansu  MINI 70 K: https://goo.gl/maps/JVLfM9uULww
  • Trasa dystansu MEGA 110 KM: https://goo.gl/maps/YZsrX2kE4kR2

Ze względu na uczestników biegu i kibiców prosimy, aby usunąć pojazdy mechaniczne z ulic oraz z przed posesji, gdzie będzie przebiegała trasa  II Maratonu Szosowego SPECTRUMBIKE im. Pawła Zugaja. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zamknięcie psów na posesjach, tak aby one nie utrudniały zawodów. Informujemy również, iż maraton na podanych wyżej dystansach będzie trwał od godz. 9.00 do zakończenia (około godz.15.00) w dn 23.06.2018 (sobota). W tym czasie mogą występować utrudnienia dla ruchu pojazdów. Przepraszamy za utrudnienia. Więcej informacji o maratonie na facebookowej stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/ZugajSpectrumbike/

Z poważaniem 
Organizatorzy