PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/06/13_Bienczyce_plac_zabaw
W poniedziałek, 11 czerwca br., wieczorem w Bieńczycach, na terenie najmłodszego 37 sołectwa w Gminie Nowogard, odbyło się spotkanie mieszkańców z burmistrzem Robertem Czaplą. Na spotkanie przybyli również sołtys Rafał Żurek (Bieniczki) oraz Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów. Głównym tematem spotkania był wybór koncepcji budowy placu zabaw w Bieńczycach. Po dyskusji i wymianie zdań wśród zgromadzonych, wybrano ostatecznie koncepcję III, wprowadzając do niej kilka zmian.

W dalszej części spotkania mieszkańcy wraz z sołtysem zgłosili również potrzebę zamontowania 2-3 lamp na drodze bocznej, która prowadzi do kilku mieszkań w Bieńczycach oraz w kolejnych 2 lamp w Bieńczycach. Na liście potrzeb znalazły się również: siłownia na świeżym powietrzu, boisko do piłki nożnej, zakup frezu na kolejne odcinki dróg do remontu oraz usunięcie zagrożeń budowlanych.

Entuzjazm i chęć zmiany wizerunku swej wioski jest widoczny u mieszkańców Bieńczyc. Szczególnie, jeżeli mówimy tu m. in. o drogach dojazdowych. Sami bowiem, przy pomocy taczek, wiaderek i grabi, utwardzili otrzymanym od Gminy frezem drogi, które prowadzą do posesji. I deklarują chęć dalszych remontów we własnym zakresie. Sami zadbali też o estetykę wsi w okolicach przystanku, gdzie na wykonanych własnoręcznie klombach, posadzili kwiaty i przycięli trawę.

Widać, że decyzja o oderwaniu się od sołectwa Osowo i utworzeniu nowego sołectwa Bieniczki – Bieńczyce, było bodźcem dla mieszkańców, który wyzwolił w nich skrywane dotychczas możliwości organizacyjne. Warto tu też wspomnieć, że na ostatniej Spartakiadzie Sołectw, to najmłodsze sołectwo zajęło 5 miejsce zdobywając w ten sposób nagrodę w wysokości 2 tys zł.

***

Po spotkaniu w Bieńczycach, burmistrz udał się do Bieniczek, gdzie sołtys pokazał efekt dotychczasowych prac przy drodze, które mieszkańcy sami wykonali (karczowanie krzaków i przygotowanie gruntu pod chodnik, prowadzący na przystanek) oraz wskazał teren, na którym mogłaby powstać w przyszłości świetlica wiejska w Bieniczkach (naprzeciwko kościoła filialnego).

***

Obie wioski, tworzące dziś jedno sołectwo, stają się wzorem dla innych, jak w krótkim czasie, można tak wiele zrobić dla swojej społeczności i to własnymi siłami. Gratulujemy. (ps)