PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


2018/06/13_Integracja_ZERiI
We wtorek, 12 czerwca br., w Ośrodku Zielona Kuźnia w Płotkowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie (ZERiI) zorganizował spotkanie integracyjne. Zaproszony na nie został burmistrz Robert Czapla, którego uczestnicy wciągnęli do wspólnej sportowej rywalizacji.

Zorganizaowanie spotkania integracyjnego w Płotkowie, to zasługa nowej Prezezs Związku Renaty Stasiak oraz całego Zarżadu (sekretarz Wojciechowska Barbara, wiceprezes Ryś Józef, wiceprezes Jakubczak Mieczysław, skarbnik Talaszek Kazimiera oraz członkowie: Kwiatkowska Krystyna, Górecka Maria, Mikłaszewicz Jan, Zamryj Danuta, Krzak Zbigniew i Żywalewski Leon).

Spotkania tego typu są bardzo dobrą okazją, aby porozmawiać i podzielić się z włodarzem naszej gminy swoimi spostrzeżeniami – co też czyniono.

Burmistrz na zakończenie, zaprosił wszystkich członków ZERiI do wspólnego spaceru po nowo już oddanym pod koniec czerwca, pierwszym odcinku planowanej ścieżki dookoła jeziora. Zaproszenie zostało entuzjastycznie przyjęte. Tak więc pod koniec czerwca, możemy spodziewać się tłumów na wspólnym spacerze, na odcinku od ul. Promenada do Sarniego Lasu, po nowej ścieżce.

- Panie burmistrzu dziękuję. Jest bowiem za co. To co pan zrobił, jak bardzo zmienił pan obraz miasta, zasluguje na podziękowania. Jeżdże po całej Polsce i miałem okazję zwiedzać wiele miast. Mogę panu powiedzieć - Nowogard na ich tle reprezentuje się wyśmienicie. Tam i tu robione są chodniki, odnawiane budynki i remontowane drogi. Boleję tylko nad tym, że nasz Plac Wolności nadal straszy. Modzi tego nie rozumieją, ale my starsi patrzymy na to inaczej, bo nam zalezy na naszym mieście - powiedział na pożegnanie burmistrza jeden z uczestników spotkania integracyjnego. Są to napewno słowa, które jeszcze bardziej będą motywować burmistrza Roberta Czaplę, do realizacji stawianych przez mieszkańców celów podczas óznego rodzaju spotkań. (ps)