2018/08/03_SP2_dyrektor
W piątek, 3 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla, powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Ewie Żylak. Obowiązki nowa pani dyrektor obejmie z dniem 1 września br., zaś do 31 sierpnia br., dyrektorem szkoły nadal jest Lidia Wiznerowicz - Gliwna, która również była obecna w czasie tej uroczystości.

Burmistrz, w imieniu uczniów i ich rodziców, serdecznie podziękował dyrektor Lidii Wiznerowicz - Gliwnej za jej długoletnią pracę w SP2 i życzył odpoczynku na zasłużonej emeryturze licząc jednak, że nadal będzie ona wspierała swoją wiedzą kadrę "dwójki".

Świadkami wydarzenia byli również sekretarz gminy Ryszard Bulowski, Marta Wilczańska - kierownik ZEAS oraz dziennikarze.

W najbliższych dniach wręczone zostaną koljene powierzenia. Bowiem w dniu 31.07.2018 r. odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz do Szkoły Podstawowej w Żabowie. Kandydatmi byli: do SP 1 Anna Łysiak, zaś do SP Żabowo Karolina Jaklińska-Czyżak. Obie kandydatki uzyskały bezwzględną większość głosów. W komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego: Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski – przewodniczący i członkowie: Marta Wilczańska, Aneta Wysoszyńska i Marcin Wolny. Ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie: Katarzyna Parszewska, Małgorzata Lachtara, Ewa Klukowska i Małgorzata Gucz oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związki Zawodowe, działające na terenie gminy w placówkach ośwatowych. (ps)