Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w celu ułatwienia Państwu możliwości oddania głosu  zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych. Do pobrania rozkład jazdy do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

2018/08/04_List_w_sprawie_drogi_nr_147
- Droga ta jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych dla naszych mieszkańców. Na terenie gminy Nowogard droga jest wyremontowana. Dziś jest potrzeba, aby został wyremontowany dalszy odcinek drogi wojewódzkiej 147 – powiedział wójt W. Lorent. – Korzystają z niej mieszkańcy m. in. Troszczyna, Wołkowa, Radowa Wielkiego, Radowa Małego i Strzmieli.

***

We wtorek, 7 sierpnia br., doszło do spotkania burmistrza Roberta Czapli z Krzysztofem Czerwińskim - zastępcą burmistrza Łobza oraz Wiesławem Lorentem - wójtem Radowa Małego. Świadkiem spotkania byli: Wojciech Szponar z Wydziału GKMiOŚ, radna Anna Wiąz oraz dziennikarze lokalnych mediów.

Owocem tego spotkania było podpisanie wspólnego listu, skierowanego do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W liście tym, włodarze 3 gmin zwracają się do Marszałka z wnioskiem o dokończenie remontu tej drogi (wojewódzkiej nr 147) od granicy Gminy Nowogard do Łobza w celu doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego […] Droga na tym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne wyboje, ubytki w nawierzchni, nierówności, zastoiny wód deszczowych podczas opadów utrudniają poruszanie się pojazdów spowalniając ruch oraz przyczyniając się do uszkodzeń pojazdów […] zwiększył się ruch samochodów ciężarowych o dużym tonażu.

***

Dla Gminy Radowo Małe to główny szlak transportowy. Również dla Gminy Łobez i Nowogard droga ta ma duże znaczenie komunikacyjne, którą transportowane są np.: odpady z wielu gmin do RZGW w Słajsinie. (ps)