PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

IMG 0975W czwartek, 13 września br. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie programu pn. „Kasa dla Bobasa”, który z myślą o rodzicach nowo narodzonych mieszkańcach Gminy, przygotował burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wspólnie z Dorotą Maślaną, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Program, który chcemy wdrożyć, ma być wsparciem dla rodziców. Polega na wypłaceniu jednorazowo 600 złotych na każde nowo narodzone dziecko, niezależnie od tego, w którym szpitalu noworodek przyjdzie na świat. Jeśli jego rodzice są mieszkańcami naszej Gminy, otrzymają wsparcie – powiedział burmistrz.

Przyjście na świat nowego członka rodziny związane jest z wydatkami. Kupno tzw. „wyprawki” dla malucha, to wydatek konieczny. Rodzice, którzy zwracają się do Gminy z pytaniami, czy mogą liczyć na pomoc, mogą więc być dobrej myśli. Zgodnie z przedstawionym pomysłem, wymagane będzie jedynie zgłoszenie narodzin dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, by rodzice mogli otrzymać pieniądze.

Pomysł programu „Kasa dla bobasa” musi jeszcze zaakceptować Rada Miejska, bowiem przedstawiona przez burmistrza Roberta Czaplę propozycja nie jest wsparciem rządowym lecz gminnym.

- Program „Kasa dla bobasa” chcemy wdrożyć w życie, więc skieruję na najbliższą sesję rady projekt uchwały, którą przygotowałem wraz z kierownik OPS. Naszą uchwałą radni zajmą się już w środę, 19 września.– powiedział burmistrz Robert Czapla.

Jak mówi, kierownik OPS Dorota Maślana, rodzic będzie musiał wypełnić tyko kilka dokumentów i w terminie siedmiu dni otrzyma pieniądze. (bs. fot.bs/nws)