PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/09/14_Blotno_fundusz
W czwartkowy wieczór (13 września br., o godz. 18.00), burmistrz Robert Czapla brał udział w spotkaniu sołeckim w Błotnie. Na spotkanie z mieszkańcami zaproszeni również zostali: Anna Wysoszyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie oraz Adam Aniuksztys z Wydziału GKMiOŚ.

Na początku spotkania, sołtys Błotna Danuta Nowak, podziękowała w imieniu własnym oraz mieszkańców obecnemu burmistrzowi za okazaną pomoc i wsparcie, a następnie dokonała rozliczenia dotychczasowych wydatków sołeckich oraz działań podejmowanych przez nią i Radę Sołecką.

Zaproszony przez sołtys Błotna Adam Aniuksztys poinformował o trudnościach, które w tej chwili są, jeżeli chodzi o nowe oświetlenie drogowe będące własnością Enei. W czasie dyskusji okazało się, że z potrzebnej 1 lampy zrobiło się w sumie 4 i będzie potrzeba wykonania pełnej dokumentacji przyłączeniowej. Dlatego ta inwestycja zostanie wpisana w projekt budżetu gminy na rok 2019. Obecna na spotkaniu dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie zachęcała mieszkańców do korzystania z zasobów bibliotecznych w Błotnie i do współpracy.

Ostatnim punktem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy jednogłośnie uchwalili, że przyszłoroczny fundusz zostanie przeznaczony na:

- 1.000 zł na paliwo do kosiarki oraz na naprawy;

- 1.800 zł na imprezy okolicznościowe;

- 15.000 zł na projekt i wykonanie nowego placu zabaw. (ps)