Szanowni Państwo,

Z uwagi na ogłoszenie sesji, która odbędzie się dnia 17.10.2018 o godz. 9:00 uprzejmie informujemy że przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w sali wystawowej (piwnica) w Bibliotece Miejskiej

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

mt6_gallery: images/2018/10/08_Kowalska/W czwartek 4 października br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę na rozbiórkę nieczynnego składu węglowego i zagospodarowanie terenu przy ulicy Kowalskiej 1 w Nowogardzie. Wybranym wykonawcą prac budowlanych została firma ZPUH „DEMGRAD” S.C reprezentowaną przez pana Adama Dembińskiego

Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe nieczynnego składu węgla, tj. budynek podziemny dwukondygnacyjny, zlokalizowany przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Konstrukcja budynku jest żelbetowa typu szkieletowego. Zakres prac obejmuje również zamurowanie otworów drzwiowych w kotłowni istniejącego budynku wielorodzinnego. Do zakresu obowiązków wykonawcy należy również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian sąsiedniego budynku tj. 44,280 m2, oraz zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z warstwami zgodnie ze sztuką budowlaną o powierzchni całkowitej 224,75 m2. Wartość inwestycji to koszt 79.809,51 zł termin zakończenia prac 4 miesiące od dnia podpisania umowy. (mg, fot. mg/nws)