mt6_gallery: images/2018/10/08_Kowalska/W czwartek 4 października br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę na rozbiórkę nieczynnego składu węglowego i zagospodarowanie terenu przy ulicy Kowalskiej 1 w Nowogardzie. Wybranym wykonawcą prac budowlanych została firma ZPUH „DEMGRAD” S.C reprezentowaną przez pana Adama Dembińskiego

Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe nieczynnego składu węgla, tj. budynek podziemny dwukondygnacyjny, zlokalizowany przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Konstrukcja budynku jest żelbetowa typu szkieletowego. Zakres prac obejmuje również zamurowanie otworów drzwiowych w kotłowni istniejącego budynku wielorodzinnego. Do zakresu obowiązków wykonawcy należy również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian sąsiedniego budynku tj. 44,280 m2, oraz zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu terenu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z warstwami zgodnie ze sztuką budowlaną o powierzchni całkowitej 224,75 m2. Wartość inwestycji to koszt 79.809,51 zł termin zakończenia prac 4 miesiące od dnia podpisania umowy. (mg, fot. mg/nws)