Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/10/10_Rod/
We wtorek, 9 października br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla gościł przedstawicieli Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD): prezesa Ryszarda Wajka i sekretarz Celinę Chłopek. Celem spotkania, w którym udział wzięli również Skarbnik Gminy Marcin Marchewka oraz Wojciech Szponar z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, było podpisanie przez burmistrza dotacji celowej w zakresie koniecznej budowy infrastruktury wodociągowej w ROD w rejonie ulicy Zamkowej, gdzie zagospodarowanych jest 270 działek. Budowa wodociągu przebiegać będzie etapami, na pierwszy z nich działkowcy zabezpieczyli 50 tys. zł środków własnych, a zgodnie z podpisanym przez Burmistrza Roberta Czaplę, porozumieniem – otrzymają dodatkowo 20 tysięcy złotych na dalsze prace. Realizacja zadania, z którego przebiegu działkowcy poinformują Gminę, odbędzie się jeszcze w tym roku. (bs. fot. bs /nws)