Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Oświadczam, iż Marsz dla Niepodległej organizowany w ramach imprez z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie miał wymiar czysto historyczny i edukacyjny.

Apeluję o dziennikarską pokorę i rozwagę w formułowaniu myśli do lokalnej gazety Dziennik Nowogardzki, która to w artykule z dnia 09.10.2018r.-„Ulicami miasta przeszedł Marsz Niepodległości , Czego uczą nasze dzieci?” uczyniła niestosowne sugestie i uwagi w stronę naszej uroczystości i zaproszonych na nią gości. Społeczność naszej szkoły traktuje 100-lecie Niepodległości jako priorytet w nauczaniu patriotyzmu i wartości historycznych o naszej Ojczyźnie. Szkoła daleka jest od tworzenia jakichkolwiek podtekstów i „pisania historii na nowo”, a wszelkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze są całkowicie apolityczne.

dyrektor szkoły – Piotr Kazuba