opsW środę, 10 października br. dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli Gmina pozyskała  dodatkowe fundusze z Kuratorium Oświaty na wsparcie uczniów z rodzin potrzebujących pomocy z terenu gminy. Przypomnijmy: w maju br. zgodnie z umową  zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim burmistrz Robert Czapla pozyskał 163.454 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla niemal 300 uczniów z terenu gminy. Teraz kwota ta, powiększyła się o dodatkowe 123.167 złotych, które także będą przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, w celu zrównania ich szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i startu w dorosłe życie. Pozyskane pieniądze umożliwią uczniom m. in. dostęp do bezpłatnych podręczników czy materiałów edukacyjnych a także zajęć wyrównawczych lub realizowanych poza szkołą. Aktualnie złożono w OPS kolejne 234 wnioski o przyznanie pomocy. Przypomnijmy: wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć, do dnia 15 września danego roku szkolnego m. in. rodzice ucznia, których sytuacja kwalifikuje do uzyskania dla niego pomocy ale także samodzielnie uczeń pełnoletni lub dyrektor szkoły. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, do którego trafi pozyskane przez burmistrza wsparcie dla uczniów, rozdysponuje środki zgodnie z potrzebami uczniów do końca br. (BS, fot. archiwum)