Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Spotkanie z Panem Gabrielem Chmielewskim w MBP
14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się spotkanie w ramach Klubu Zdrowia działającego w naszej Bibliotece. 
Pan Gabriel Chmielewski wygłosił wykład pt "Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia".
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. 
Kluczem do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia jest nie tylko zdrowe odżywianie, ale i aktywność fizyczna, które zawsze powinny iść w parze. 
Dziękujemy za poruszenie tak ważnego tematu i zapraszamy na kolejne spotkania !!