PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/11/02_Dla_Antka/
W środę, 31 października br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z pełnomocnikiem do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego - Justyną Wiącek, spotkali się z Antkiem oraz jego mamą. Marzeniem chłopca było zobaczyć z bliska motocykle, których jest wielbicielem.  

- Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęłam 23 października br. Jedną z pierwszych mieszkanek, które mnie odwiedziły, była mama małego Antka – mówi Justyna Wiącek. - Mama Antka opowiedziała mi, że jej 11-letniego, niepełnosprawnego synka fascynują motocykle. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować spotkanie Antka z motocyklistami z Motokorby Goleniów. 

W spotkaniu z chłopcem wzięli udział członkowie Motokorby Goleniów z prezesem na czele. Akcję klubu motorowego skierowaną na spełnienie marzenia Antka wsparł Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który wręczył chłopcu upominek. (bs)