Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

rtg

Mobilny aparat RTG trafił do Nowogardzkiego szpitala. Zakup został sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy Nowogard, które zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie specjalnie na ten cel. Całkowity koszt zakupu urządzenia to kwota bliska 115 000,00 tysięcy złotych. Jest to bez wątpienia sprzęt, który będzie można wykorzystać do nagłego ratowania życia i nie tylko. Urządzenie jest na tyle mobilne, że będzie mogło zostać wykorzystane w przypadku braku możliwości transportu pacjenta do pracowni RTG z poszczególnych oddziałów Nowogardzkiego szpitala. Przekazanie sprzętu odbyło się w pracowni szpitalnej, a w jego przekazaniu uczestniczył burmistrz Robert Czapla, który na ręce dyrektora przekazał urządzenie.