PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/11/03_Dlugoleka
W sobotę, 3 listopada br., w świetlicy wiejskiej w Długołęce odbyło się spotkanie mieszkańców, którego organizatorem był sołtys, a zarazem nowo wybrany radny Rady Miejskiej Jacek Jankowski.

Głównym tematem spotkania było zorganizowanie remontu mieszkania dla jednego z mieszkańców sołectwa – Dawida, który uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Przebywa on w tej chwili w szpitalu i za kilka tygodni powróci do domu. Dom jednak jest nieprzystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Stąd idea spotkania. W związku z ciężką sytuacją samej rodziny poszkodowanego, na spotkanie zaproszony został również burmistrz Robert Czapla wraz z kierownik OPS Dorotą Maślaną. Po blisko godzinnej rozmowie zebranych z rodziną Dawida ustalono plan dalszych działań oraz rodzaj konkretnej pomocy.

Burmistrz zaoferował m. in. pomoc finansową ze strony Gminy w postaci zakupu materiału budowlanego, postawienia kontenera na gruz, zlecenia przeglądu wentylacji i ciągu kominowego oraz zakup specjalnego „pajączka”, ułatwiającego podnoszenie osoby leżącej. Ponadto ze strony włodarza gminy padła propozycja oddelegowania ekipy Jarosława Hołubowskiego do przeprowadzenia wspólnie z mieszkańcami prac remontowych. Kierownik OPS poinformowała o możliwościach pozyskania środków finansowych z PEFRONu i że do pomocy w pielęgnacji zostanie skierowany pracownik, który będzie do dyspozycji 2 godziny każdego dnia.

Po niedzieli (4 listopada) rodzina ma wynieść meble i wyposażenie przy pomocy mieszkańców, aby przygotować pomieszczenia do remontu: pokój, korytarz i łazienkę. W sobotę 10 listopada, ekipa pod kierunkiem sołtysa ma przygotować pomieszczenia dla ekipy remontowej (zbić tynki oraz zerwać podłogę) i od poniedziałku 12 listopada rozpocząłby się remont adaptacyjny.

Razem możemy więcej – to kolejny przykład solidarności pomiędzy mieszkańcami, którzy chcą pomóc jednemu spośród nich. Gratulujemy tej postawy. (ps)