2020 03 11 baner

Zakładamy Kwietne Łąki{nomultithumb}

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard do konsultowania Programu współpracy na 2019 rok. Na realizacje zadań publicznych zawartych w Programie zaplanowano kwotę w wysokosci 650 000 zł.
Organizacje pozarządowe w terminie od 9 do 20 listopada br mogą składać swoje propozycje oraz uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia.
Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarzadowymi jest odpowiedzialny Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (telefon: 91 39 26 233 lub 91 39 26 293)
Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Nowogard na 2019 rok.