Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/12/05_Sarni_Las/
W ciągu kilku ostatnich dni nieznani sprawcy zniszczyli tablicę edukacyjną oraz ukradli kosz na śmieci i osiem drewnianych ławek, które ustawione były przy drewnianych stołach na polanie w Sarnim Lesie.Szkody, które wyrządzili wandale, będą teraz przez Gminę naprawione tak, aby mieszkańcy mogli nadal korzystać z uroków polany w Sarnim Lesie. Koszt napraw może wynieść około 6 tys. złotych. 

Drewniane ławki, ogrodzenia, miejsca na ogniska stwarzają mieszkańcom możliwości wypoczynku, ich dewastacja zaś powoduje, że pozostali mieszkańcy nie mogą z nich korzystać a dodatkowo naraża to budżet gminy na straty finansowe.

Apelujemy do użytkowników miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Nowogard, aby korzystali z nich w sposób rozsądny i zgodny z przeznaczeniem. (BS, fot. mb)