Burmistrz Nowogardu Robert CzaplaW dniu 07.01.2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Ośrodek Pomocy Społecznej złożyli projekt konkursowy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej – edycja 2019.” Działania skierowane są na aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Projekt ma na celu aktywizację zawodową poprzez przeprowadzenie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania socjalne), jak również zakup nowego wyposażenia do tych lokali, co przyczyni się do podniesienia ich standardu i zwiększy gminny zasób mieszkaniowy.

Realizacja prac remontowych w mieszkaniach pozostających w zasobach gminy będzie stanowić szansę na aktywizację społeczno-zawodową osób, zarówno uczestników projektu jak i osób przebywających w tych lokalach. Działania te stworzą także możliwość przeprowadzenia lokalnego programu rynku pracy.

Całkowity koszt zaplanowanego działania to 126490.00 zł. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się do 31.01.2019r. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.