PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa projekt związany z systematycznym porządkowaniem naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 3 Maja - porządki na zieleńcach
ul. 3 Maja - porządki na zieleńcach

 

 

 

 

ul. Bema - porządki na parkingach
ul. Bema - porządki na parkingach

 

 

 

 

droga Nowogard - Wojcieszyn - zbieranie śmieci
droga Nowogard - Wojcieszyn - zbieranie śmieci

 

 

 

droga wojewódzka - zbieranie uprzątniętych liści
droga wojewódzka - zbieranie uprzątniętych liści

 

 

 

parkingi miejskie - sprzątanie
parkingi miejskie - sprzątanie

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Długołęce - wizyta robocza w trakcie remontu
Szkoła Podstawowa w Długołęce - wizyta robocza w trakcie remontu

 

 

 

 

sprzątanie trzciny i śmieci z jeziora
sprzątanie trzciny i śmieci z jeziora

 

 

 

 

szpital - naprawa okładziny schodów
szpital - naprawa okładziny schodów

 

 

 

 

ul. Wojska Polskiego sprzątanie parkingów
ul. Wojska Polskiego sprzątanie parkingów

 

 

 

 

ul. Zamkowa - porządki na poboczach
ul. Zamkowa - porządki na poboczach