2019/11_Heide_noworoczne
W dniu 8 stycznia br., delegacja z Gminy Nowogard w składzie: Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu, Paweł Lembas – Radny Rady Miejskie w Nowogardzie i Szymon Pilipczuk – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, brała udział w spotkaniu noworocznym „Neujahrsempfang”, zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego oraz miasto Heide.

Spotkanie noworoczne jest stałym wydarzeń, które odbywa się corocznie na początku stycznia w mieście partnerskim Heide. Jest to okazja do spotkań, zarówno przedstawicieli miast partnerskich, jak i instytucji działających na rzecz Heide. Dzięki działaniom Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli na rzecz partnerstwa Nowogardu i Heide, współpraca między obu miastami rozwija się pomyślnie. Zaangażowanie to znajduje również uznanie u naszych zachodnich sąsiadów, dlatego też gmina Nowogard została ponownie zaproszona do udziału w tym wydarzeniu.

Spotkania noworoczne są okazją do podsumowania działań oraz omówienia współpracy w nadchodzącym roku. Tegoroczne spotkanie było również okazją do rozmowy z nowymi władzami miasta partnerskiego. W wyniku wyborów samorządowych w ubiegłym roku, nowym burmistrzem Heide został Olivier Schmidt-Gutzat. W sumie, w tym wydarzeniu, udział wzięło prawie 300 gości w tym m.in.: odznaczeni nowogardzkim wyróżnieniem Laura Cioswego Ulf Stecher, Franz Helmut Pohlmann, Reinhard Woelk, przedstawiciele władz samorządowych miasta Heide i powiatu Dithmarschen, posłowie z Landestagu Schleswig – Holstein, przedstawiciele miasta partnerskiego Anklam, członkowie i pracownicy Związku Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerskej Szkoły Lotnictwa Wojskowego, i wiele innych osób związanych na co dzień z działalnością dla miasta Heide.

W rozmowie o działaniach podejmowanych w roku ubiegłym i roku nadchodzącym wzięli udział: Michael Stumm – Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide, Holger Eberhardt - Podpułkownik II Podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Wojskowego oraz Ingo Schallhorn – Zastępca Przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide.

Dzięki temu, że największy niezabudowany rynek miejski w Niemczech znajduje się w centrum miasta Heide, jest on miejsce wielu ważnych na lokalnej społeczności wydarzeń. Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide organizuje tu m.in. Jarmark Wiosenny, Jarmark Kapusty, Dzień Dziecka itp. II Podoficerska Szkoła Lotnictwa Wojskowego organizuje na rynku w Heide uroczyste zaprzysiężenie nowych adeptów, w którym udział bierze prawie 1000 osób. Co roku w murach tej wojskowej uczelni kształci się około 1400 oficerów wojsk powietrznych Niemiec i jest jedyną taką jednostką wojskową tego stopnia w całych Niemczech. Dodatkowo miasto Heide organizuje koncerty, zawody sportowe, Jarmark Bożonarodzeniowy i inne eventy. Największym zaś wydarzeniem w roku 2019 ma być święto Marktfrieden.

W imieniu mieszkańców gminy Nowogard zebranych gości pozdrowił po niemiecku Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Następnie złożył on nowemu burmistrzowi miasta Heide Olivierowi Schmidt-Gutztatowi życzenia sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Heide, deklarując jednocześnie gotowość do dalszej współpracy i rozwoju przyjaźni obu miast. Delegacja gminy Nowogard wręczyła na ręce Burmistrza Heide prezent noworoczny w postaci kalendarzy z nowogardzką panoramą.

Współpraca między Heide, a Nowogardem obejmuje różne inne dziedziny: wymianę literatury, wymianę młodzieży szkolnej, wymianę kulturalną, sportową, pomoc materialną dla jednostek i instytucji itp. Tegoroczna współpraca dotyczyć będzie wymiany kulturalnej młodzieży tj. organizacji spotkań młodzieży, a także podtrzymania wymiany szkolnej między II LO w Nowogardzie, a Gymnasium Heide OST.

Na zakończenie swego wystąpienia, Burmistrz Nowogardu przekazał na ręce nowego Burmistrza Heide oficjalne zaproszenie na święto Nowogardu i galę Laura Cisowego, które będzie miało miejsce 30 kwietnia.

Uroczystość uświetniła swoim występem orkiestra młodzieżowa Gymnasium Heide-OST (partner szkoły II LO w Nowogardzie).

Tekst: RLFKiS

Zdjęcia: Christoph Hecht – Stadt Heide I RLFKiS